Ultraljud

Ultraljud är till stor hjälp vid undersökning av bl.a. dräktighet i tidigt stadium.
Redan från dag 28 i dräktigheten kan man konstatera om tiken är dräktig eller ej .