Ultraljud

Ultraljud är till stor hjälp vid undersökning av bl.a. dräktighet i tidigt stadium.
Redan från dag 28 i dräktigheten kan man konstatera om tiken är dräktig eller ej .

Ett dräktighetsultraljud kostar 700:-. 
Om valparna sedan besiktigas hos oss får du tillbaka kostnaden för dräktighetsultraljudet!