Gifter

Om ditt djur har fått i sig något gift eller läkemedel ska du omedelbart kontakta:
Giftinformationscentralen på 08 - 33 12 31

Därefter kontaktar du oss.