Utlandsresa

Nya regler för resande hundar och katter

Reglerna för resande hundar och katter ändrades den 1 januari 2012. För resa till Sverige från EU och från listat land utanför EU slopas kravet på antikroppskontroll. Det ställs bara krav på id-märkning, rabiesvaccination och sällskapsdjurspass. Karantänen byts mot rabiesvaccination och antikroppskontroll vid resa från icke listade länder utanför EU. Avmaskningskravet försvinner helt men avmaskning rekommenderas fortfarande för hundar som kan ha kommit i kontakt med vilda smågnagare utomlands.

Även sällskapsdjuren ska ha ett pass

Djurägare som har tänkt ta med sig sin hund eller katt på resa inom EU ska se till att djuret är korrekt id-märkt, vaccinerat mot rabies och har ett pass. Passet ordnar man hos sin veterinär, som noterar utförda vaccinationer och behandlingar i det. För resor utanför EU finns ytterligare krav som du kan läsa mera om på Jordbruksverkets hemsida.


www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar.html